Chilodus punctatus -   Müller & Troschel, 1844

Allmänt
Upptäckt av.   Müller & Troschel, 1844
Familj Chilodontidae
Generation Chilodus
Konst punctatus
Kategori Bundkiggere og Mudderlaks
Skapad d. 2007-10-30 22:07:07
Skapad av Rasmus Hurup Hansen
Uppdateras av 2011-08-28 00:00:01
Uppdateras
id 1160
Information
Min. akvariestørrelse Min 250 Liter (66 US Gallon)
Temperatur (Celsius) 24 - 28 C.
Hårdhet (dH) 24 - 28 dH
Niveau Botten zonen
Foder Äter både grönmassa och små, levande föda. De äter också flingfoder och mallepiller med en hög andel av grönt.
Övriga upplysningar Detta tetra bör kunna producera knurrende ljud.
Biotop
En del av världen Sydamerika
Regionen Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam.
Biotop Bor i langsomtflydende bäckar och biflöden.
Dekoration Hålls bäst i ett akvarium med sandbotten, drivved eller stenar, flytande växter, större solitærplanter, tørvefiltreret vatten och inte för stark belysning.
Avel
Upptäckt av.   Müller & Troschel, 1844
Skillnad mellan könen Honan är något tyngre än de manliga.
Uppvaktning I ett mörkt akvarium som utan belysning, som är täckt med, så det är inte heller kommer infallande ljus, mjukt vatten, som har ett pH-värde på 5,5 till 6 och en temperatur på 26-28°C, kan du sätta ett par i spel. I akvariet bör det finnas fintløvede växter, som fisken kan avsätta ägg i. Så fort äggen är lagda, föräldrarna bör tas bort.
Dräktighet Ynglen kläcks normalt efter 3-4 timmar.
Reproduktion Æglægger.
JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top