Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Vandplanter

Det er ikke hensigten med dette afsnit at diskutere dyrkning af vandplanter, deres struktur, eller klassificering. Disse oplysninger er let tilgængelige i alle grundlæggende bøger om vandplanter. Ikke desto mindre, da det naturlige miljø for alle regnbuefisk inkluderer vandplanter, - så er levende planter i god trivsel en vigtig del af at opretholde et sundt miljø i akvariet. Artiklen giver også oplysninger, der kan bruges, hvis man ønsker at indrette et akvarie med regnbuefisk og med planter fra deres specifikke del af naturen.

I et akvarie, opfylder levende planter de fleste af de samme funktioner, som de gør i naturen. Planter giver ly, skygge, og for nogle regnbuefisk - føde, især andemad. Planter i et akvarie bidrager også til iltindholdet i vandet og hjælper med at opretholde vandkvaliteten. Ud over dette, bidrager planterne med et kæmpe stort overflade-areal som gør kolonisering af andre mikro-flora og fauna mulig. I akvarier hvor planterne vokser godt,  opfører regnbuefisk sig mere normalt og viser bedre farver. Endelig forøger vandplanter akvariets skønhed, interessanthed, og naturlighed.
Vandplanter er ikke vanskelige at holde sunde og attraktive, så længe deres grundlæggende krav er opfyldt. Som det er tilfældet med landplanter, omfatter dette tilstrækkelig lys og gødning, et passende vækstmedium, gode vand betingelser og temperatur. Vigtigheden af korrekt belysning kan ikke overvurderes, men for meget lys er næsten lige så slemt som for lidt lys. Hold akvariet langt væk fra et vindue og lys det ved kunstigt lys. På denne måde kan du styre lyset uafhængigt af luner i vejrliget, og vil kunne undgå at blive påvirket af en ukontrolleret vækst af alger.


Tilplantede akvarier omtales ofte som "naturlige" akvarier. På trods af, hvad du kan læse andetsteds, er det at genskabe kunstigt det naturlige komplicerede akvatiske økosystem , ikke kun en meget vanskelig opgave, men næsten umuligt at opnå fuldstændigt. 

Det indebærer et akvarie, hvor alle ’indbyggere’ er afhængige af hinanden, som de er i det naturligt miljø, og det er ikke svært at forstå, at dette resultat ikke vil være muligt at  opnå i et akvarie
Strengt taget ville et naturligt akvarie være et, hvor vi ikke ville behøve at fodre fiskene, skifte vand, vide noget om vand kemi, sørge for belysning eller andre af de ting, vi er nød til gøre for at holde et akvarie succesfuldt. Ligegyldigt hvor meget vi måtte ønske det, desværre, er der ikke noget som er et naturligt akvarie. At have regnbuefisk i et akvarie kan ikke, selv under de bedste betingelser, være noget svarende til deres liv i naturen. I bedste fald er et akvarie, et kunstigt kontrolleret miljø, der er egnet til opbevare fisk, planter og andre akvatiske livsformer i over en længere periode.
Dog er, i en lidt løsere forstand, et  "balanceret" akvarie opnåeligt, ved ikke er overfylde med fisk, ved at beplante med masser af planter, og på den måde efterligner vi naturen, også selv om vi er nød til at hjælpe gennem fodring af fisk, trimning af planter og ved at fjerne fra tid til anden en stor del af de sedimenter, som samles på bunden. En tilstand af balance vil opstå, hvis alt (mad, lys, gødning osv.), som vi tilfører akvariet optages af fisk, planter, alger og andre former for liv i samme grad som de bliver leveret.
Mange akvarister bliver bekymrede over tilstedeværelsen af alger og gør deres bedste for at forsøge at fjerne dem. Måske bør dette tages som bevis for, at en tilstand af balance «forekommer. Måske ikke den særlige tilstand af balance, som man ønsker, men det er en biologisk balance under alle omstændigheder. Men sandheden er, at ligegyldigt hvor biologisk balanceret dit akvarium er, med tiden forringes vandkvaliteten, og skal ændres i en regelmæssig rytme.

Den akvatiske flora i Australien er ikke anderledes end i andre tropiske og subtropiske områder af verden. Selv om der findes nogle endemiske arter, er de fleste arter kosmopolitiske. Denne relativt lave grad af endemiske planter og af mangfoldighed i akvatisk flora er sandsynligvis på grund af den universelle karakter af mange akvatiske plantearter. Langdistance-spredning af vandplanter af fugle er blevet godt undersøgt. Mønsteret af fugletræk til og i Australien passer nøje det udbredningsmønster, vi ser i den akvatiske flora. De fleste af vores indvandrere kommer fra den nordlige halvkugle (i modsætning til fra øst eller vest). Når de når frem til vores troper de kan bevæge sig frit fra øst til vest eller omvendt, hvilket hjælper med til at forklare ligheder i disse Floraer. De fugle, der bevæger sig mod syd til tempererede zoner gør dette direkte (de fleste ned langs østkysten), og der er meget lidt bevægelse fra øst eller vest. Forholdsvis få flyver til Tasmanien, South Australia eller den syd-vestlige del af Western Australia. Imidlertid er det meget få omfattende akvatiske flora undersøgelser som er blevet foretaget inden for de australske ferske vande.

Den akvatiske flora på Ny Guinea er ikke blevet undersøgt i nævneværdig grad heller. Mange af hoved floder og strømme er uklare, hvilket udelukker etablering af større undervandsplanter. Antallet af arter er sandsynligvis mindre end 200. Vegetationen på Ny Guinea er mere nært beslægtet med floraen i det vestlige Asien end floraen på det australske kontinent. Af denne grund er den blevet kaldt "Malesian", en del asiatisk og del melanesisk.


De Australske vandplante miljøer. 

 

 


Flydende planter og planter med flydeblade forekommer i permanente vande i de fleste kystnære floder over hele Australien. Typiske nordlige samlinger omfatter Nelumbo nucifera, Nymphaea, Søblad, Ottelia, Azolla, Ludwigia, Marsilea og Pseudoraphis arter. Disse kan findes i flod kanaler og bassiner på de tropiske Kystsletter. På flodsletter i Northern Territory og Kimberly, kan sådanne samlinger være omgivet af Melaleuca sump skove.

 


 

I kystnære flodsystemer i det subtropisk østlige Australien,  omfatter arterne Azolla, Nymphaea, Potamogeton, Ottelia, Søblad og Lemna arter. I den sydvestlige del af Australien, dominerer Najas, Myriophyllum, Lemna, Azolla, Spirodela, Potamogeton, Nitella, Chara og Ottelia arter. Indlands akvatiske samfund som er forbundet med Murray-Darling flodsystemet omfatter Azolla, Potamogeton, Spirodela og Lemna arter. Mens vandstande hvori sådanne planter vokser sædvanligvis forbliver mellem en og to meter i dybden, kan det tørre helt ud i perioder. I nogle søer trives flyde planter såsom Ludwigia, Azolla eller Lemna arter.

 

 De fleste af de ovennævnte vådområder er omkranset af plantebevoksninger både under og over vandet på de mere lavvandede områder. I det nordlige Australien, omfatter arterne Triglochin, Caldesia, Limnophila, Ludwigia, Ceratophyllum, Monochoria, Vallisneria, Utricularia, Myriophyllum, Eriocaulon og Chara arter. Arter, der er forbundet med disse i det kystnære østlige Australien omfatter Ludwigia, Najas, Vallisneria, Triglochin, Myriophyllum, Potamogeton, Nitella og Utricularia arter.

 

 
Våde græsarealer er mest omfattende i det nordlige Australien og er kendetegnet ved tilstedeværelsen af Pseudoraphis, Panicum, Paspalum, Leersia, Echinochloa, Cyperus, Eleocharis, Fimbristylis, Fuirena og Scirpus. Denne samling findes hovedsagelig på sæsonbetonede flodsletter. Mod syd i Queensland og det nordlige New South Wales, består våde græsarealer af Paspalum, Amphibromus, Juncus, Carex, Echinochloa og Panicum. Siv områder er også almindelig i det kystnære Australien.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top