Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Symptomer på sygdom

De kliniske tegn på fiske sygdomme, som kan observeres direkte af øjet er normalt ganske betegnende for en specifik sygdoms gruppe. For eksempel indikerer store sår ofte en bakteriel infektion - fortumlethed kan tyde på en neurologisk lidelse eller når fisk klør sig, på forskellige overflader kan dette tyde på en parasitinfektion. Dog har fiskesygdomme også ofte kliniske tegn, som let kan forveksles med en hel række af sygdomme. For eksempel er bugvattersot et begreb, der anvendes af mange hobbyfolk for enhver udspiling, hævelse af fiskens bug (coelomic). Dog kan dette være forårsaget af akut leversvigt, lever kræft, nyresvigt eller infektion, gælle - tarm eller hud skader, en virusinfektion eller bakteriel infektion. Derfor kan tilstedeværelsen af symptomer på bugvattersot indikere en række både smitsomme og ikke smitsomme problemer.

Under passende akvarie forhold, udviser sunde regnbuefisk tilsyneladende normal adfærd. Som akvarist bør man blive fortrolig med den normale adfærd hos fisken. Hvis adfærden ændres, for eksempel,  hvis fisken holder op med at spise, svømmer nær vandoverfladen, farer omkring, eller klør sig på genstande, så er der sket et eller andet og man bør finde ud af hvad dette er. Årsagen kan variere betydeligt, fra stress på grund af fiskenes forhold i akvariet til symptomer på specifikke sygdomme.

Følgende er eksempler på de mest almindelige symptomer:

  - Unormal svømning: Fisk opholder sig forholdsvis inaktive et sted i akvariet, ofte ledsaget af rystelser. Svømning i en skrå stilling med hovedet rettet mod overfladen. Kontinuerlig svømmen frem og tilbage, frem og tilbage i samme område, eller områder, fra et sted i akvariet til en anden. Blive liggende på bunden af akvariet i usædvanligt lange perioder af gangen.

   - Aggression
: Fisk, der udviser gentagen fjendtlig eller voldelig adfærd over for andre fisk. Nogle territoriale fisk eller ynglende fisk kan vise denne aggression naturligt, men intensiteten og hyppigheden kan ændres (øget eller reduceret), hvis fiskene er stressede eller syge.

   -  Farveforandringer:
Ændringer i kroppens farve, som ikke svarer til forventede ændringer som følge af modenhed, yngleadfærd eller reproduktion. Dette kan for eksempel være at en fisk bliver mørk i farven eller der er tab af farve, med faldende intensitet over hele kroppen.

  - Fisk holder op med at spise:
Fisk stopper ofte med at spise efterhånden som sygdommen skrider frem.

  - Klør sig
: Nu og da vil enkelte fisk svømme mod bunden, og så pludselig bevæge sig hurtigt fremad, vende sig om på den ene side og se ud til at gnide den ene side mod bundlaget, eller et andet objekt. Generelt er det et tegn på ectoparasit angreb. Parasitangreb er sygdomme, og det at klø sig  er en reaktion på ektoparasitter for at slippe af med dem. Normalt vil den fisk som gør dette gøre det gentagne gange i modsætning til blot en gang. Der er en anden mulighed udover ectoparasit angreb. Det er velkendt at dårlig vandkvalitet også kan være årsag til denne adfærd.

 - Gispe i overfladen: gispe luft ved overfladen af vandet samt hurtig vejrtrækning.

De fleste af disse adfærdsmønstre, er imidlertid vanskelige at vurdere på grundlag af et hurtigt kig på de enkelte fisk i akvariet, og effektiviteten afhænger af dygtigheden og omtanken hos den person, der observerer. Det er svært at vurdere en ændring i farven hos  en fisk, hvis man ikke har set den i sin normale farve, eller det kan være vanskeligt at identificere et tilfælde af unormal svømning hvis man ikke kender den enkelte fisks aktivitets mønster. Mange af disse adfærdsmønstre kan være ganske subtile, og kun det trænede øje hos den erfarne akvarist kan se dem.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top