Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.


Håndtering af særlige problemer.

Der er to hovedkategorier af sygdomme, der påvirker fisk, smitsomme og ikke-smitsomme. Smitsomme sygdomme er forårsaget af patogene organismer i miljøet, eller andre fisk som er bærere af sygdommen. Smitsomme sygdomme er stort set kategoriseres som parasitter, bakterier eller svampe. De er smitsomme, og det vil være nødvendigt med en eller anden behandling for at bekæmpe sygdoms udbruddet. I modsætning hertil, forårsager miljøproblemer, ernæringsmæssige mangler, eller genetiske fejl sygdomme som ikke er smitsomme. Disse kan ikke helbredes med medicin.

Det er umuligt at beskrive alle de sygdomme, som fisk er i stand til at udvikle i et akvarie. Der er mange gode bøger som beskriver fiskesygdomme og deres behandling. Men jeg vil nævne nogle af de almindelige  sygdomme, som man, eller rettere fiskene i akvariet, kan forventes at støde på. Udbrud af sygdomme hos fisk er ofte kompleks, det omfatter både smitsomme og ikke-smitsomme processer. Derfor skal passende behandling ofte indebære medicin samt ændringer i den måde akvariet passes.
Fisks sundhed er en forholdsvis lille disciplin som har fået opmærksomhed hos dyrlæger i tidens løb på grund af mange faktorer, hvoraf den vigtigste nok er den værdi akvariefisk tillægges. Efterhånden som flere mennesker investerer i dyre arter, såsom koi og forskellige koralrevs arter, bliver kravet om at kunne give en højere grad af pleje til disse dyr stigende. Denne tendens ses også i den kommercielle fødevare og agn industri, hvor akvakulturproducenterne forventer bedre standarder for pasning og pleje af fiskebestande hvis værdi kan være millioner af dollars. Med et stigende antal akvarie og akvakulturer, vil der stilles krav til dyrlæger om at have evner og viden til at diagnosticere og behandle akvatiske arter samt kunne give vejledning til pleje i en grad som svarer til andre almindelige dyrearter.
Sammenlignet med pattedyrs sygdomme er der relativt lidt viden (og i de fleste tilfælde meget lidt)  om individuelle fiskesygdomme. Biologien i de fleste fiskesygdomme (hvordan de kan spredes, hvor smitsomme de er osv.), og især de sygdomme som rammer regnbuefisk, er meget lidt kendt og forstået, og de vurderinger og løsninger på de problemer som sygdommene skaber , er på dette tidspunkt baseret på ufuldstændige informationer. 

Parasit Infektioner 
Parasitter kan forårsage sygdom i sig selv De fleste parasitter man almindeligvis støder på er protozoer. Disse har det til fælles at de alle prikker hul på kroppen og trækker væske ud, spiser af hudlagene, eller  af det slim som findes på hud, gæller eller tarm. De kan optage inficerede bakterier og overføre dem til deres næste vært. De sår, de forvolder åbner også en perfekt indgang for visse bakterier og vira. Flere parasitter bærer faktisk rent fysisk på sygdomsbakterier.

Med øvelse, kan disse være blandt de letteste at identificere, og er normalt blandt de letteste at kontrollere. Protozoer er encellede organismer, hvoraf mange er fritlevende i vandmiljøet. Typisk er at der ikke kræves en mellemliggende vært for at parasitten kan reproducere sig selv (direkte livscyklus). Derfor kan de formere sig til meget høje antal, når fisken først er angrebet og forårsage vægttab, svækkelse, og dødelighed. De fleste protozoer synes ikke at genere værts fisken før antallet bliver uforholdsmæssigt stort. Ukontrollable eller tilbagevendende angreb af protozoer er tegn på et problem med pasningen af akvariet. Mange af parasitterne yngler i organisk affald som ophobes i bunden af et akvarie. De overføres let fra akvariet til  net, slanger eller til fiskepasserens våde hænder. Typiske symptomer på parasitiske protozoner omfatter hud-og gælle irritation hvilket vises ved at fisken klør, gnider sig og har hurtig vejrtrækning.

De store ektoparasitiske patogener og sygdomme, som rammer regnbuefisk i fangenskab er Ichthyophthirius multifiliis (Ichthyophthiriasis), Piscinoodinium pillulare (Piscinoodiniasis) og Trichodina sp. (Trichodiniasis). Disse sygdomme tegner sig sandsynligvis for næsten 80% af alle parasitære infektioner som rapporteres. På grund af den manglende information om parasitiske protozoner hos regnbuefisk bliver de fleste tilfælde ikke identificeret eller oftere, simpelthen fejldiagnosticeret. Der er næsten intet kendt om ferskvand parasitter, der påvirker regnbuefisk i deres naturlige miljø. Langdon et al. (1985) rapporterede dødelighed hos Melanotaenia tatei på grund af den ciliate protozon Chilodonella hexasticha i Finke River, i central Australien. Regnbuefisk i fangenskab er også udsat for almindelige fiske parasitter fra andre arter, som importeres i Australien. Men der er så dårlige data på de australske fiske parasitter, at der er tvivl om, hvad der er endemisk, og hvad der er introduceret eller indført.

Flere larve trematoder inficerer fisk og kan forårsage det som er almindeligt kendt som "sorte pletter" på grund af de karakteristiske, små (ca. 1 ~ 2 mm i diameter) mørkebrune eller sorte pletter, som udvikles i muskler og på kroppen, finnerne, gæller og øjne af inficerede fisk. De er let synlige for det blotte øje. Når parasitten inficerer fisken dannes der en cyste (metacercaria) i værtens væv. Cysten bliver derefter omgivet af pigment celler, hvilket giver det karakteristiske mørke farve. "Black spot"  findes ofte hos inficerede indfangede regnbuefisk, men forekommer hos flere arter af ferskvandsfisk. Galaxiids og Retropinna semoni synes at være særligt modtagelige for infektioner. Der er flere arter af trematodes der har larvestadier, som forårsager sorte pletter; disse arter er endnu ikke identificeret. Disse trematodes vil normalt ikke skade fisk og vil ikke udvikle sig, medmindre den inficerede fisk foræres af et passende primært værtsdyr. Den voksne trematode inficerer generelt specielt fiskeædende fugle. Der er ingen praktisk behandling eller kontrol af denne parasit tilgængelig på dette tidspunkt. Hvis metacercaria ikke er for mange, kan de fjernes sikkert med en ren skalpel.

Larver (glochidia) af ferskvand muslinger er parasitisk på fisk. De afgives i vandet af voksne muslinger, og når en fisk passerer tæt nok til at forstyrre dem,  fastgør de sig på huden eller gællerne af fisken. Irriteret væv hos værten vokser herefter og danner en cyste over hver larve. Udvikling fra larve til små muslinger tager omkring 10 uger, på hvilket tidspunkt muslingen borer sig igennem cysten, forlader sin vært og etablerer sig i  underlaget. Tilstedeværelsen af et glochidia angreb ses ved talrige hvide eller grålige "blærer" på gællerne, hud og finner hos fisken. Fisk kan blive alvorligt stressede ved angreb af et  stort antal glochidia, især når dette angreb påvirker gællerne og  i høj grad svækker åndedræt. Glochidia er i stand til at påvirke de fleste hjemmehørende arter, men er ikke kendt for at påvirke indførte arter.

Igler er lejlighedsvis set på vilde eller dam-opdrættede regnbuefisk. Igler ligner trematoder men er meget større og har sugekop bagtil og foran. De har en direkte livscyklus med umodne og modne orme som snylter på værtens blod. Patogenese varierer med antallet og størrelsen af orme og varigheden af angrebet. Stærkt angrebne fisk har ofte kronisk blodmangel. Fisk kan udvikle sekundære bakterie-og svampeinfektioner på det sted hvor iglen sidder. Behandling hvor man giver fisken et bad i 3% (30 g / L) saltvand er effektivt i behandling af igler. Damme med kraftige igle angreb kræver dræning, behandling med klorineret kalk, efterfulgt af flere ugers tørring. Dette vil ødelægge de voksne og deres kokoner, der indeholder æg.


Bakterielle infektioner
Bakteriel sygdom er det mest almindelige smitsomme problem for akvarie fisk. De fleste tilfælde kræver videnskabelig identifikation af de bakterie typer som er involveret, og af valg af bestemt antibakterielt middel under vejledning af en dyrlæge. De mest almindelige bakterielle infektioner i akvarier er forårsaget af organismer såsom Aeromonas, Pseudomonas, Mycobacterium og Flavobacterium. De kan forårsage forskellige sygdoms tilstande, omfattende både akut systemisk og / eller kroniske sygdomme. Virkningerne på fisk er lige så forskellige som symptomerne kan være.

Ydre tegn på bakterielle infektioner er forskellige og omfatter overfladiske røde sår med uregelmæssige kanter,  tab af hale og finner, manglende eller rejste, udstående skæl, blodsprængte områder på kroppen, i finnerne og på munden; udstående øjne (exophthalmia); bugvattersot; og en fremspringende og betændt bug. Bugvattersot er en udspilning af underlivet, som giver fisken et "topmave" udseende. Dette er en stærk indikator for, at der er sygdoms problemer, som kan omfatte hævelse af indre organer (lever, milt eller nyre), ophobning af kropsvæsker, parasit problemer, eller andre ukendte årsager. På dette tidspunkt er  infektionen oftest blevet systemisk. Ydre læsioner udsætter kroppens overflade for sekundære angribere og er områder hvor der sker et  tab af salte og kropsvæsker. Fisk holder op med at spise og kan begynde at svømme unormalt. Hvis diagnosen stilles tidligt, kan behandling af specialist med kendskab til fisk hjælpe.

Svampeinfektioner
Svampe er en gruppe af organismer, der kræver levende eller dødt organisk materiale for at vokse og reproducere sig. I de fleste tilfælde opfylder svampe en værdifuld økologisk funktion gennem forarbejdning af dødt organisk materiale. Svampe problemer ses som bomulds-lignende totter på kroppen eller finnerne af fisken. Svampeinfektioner er sjældne i et velholdt akvarium og er meget sjældent den primære årsag til sygdom. I de fleste tilfælde er svampe infektioner sekundære eller tertiære infektioner. Medmindre det primære problem er løst, kan selv en effektivt behandlet svampeinfektion vende tilbage. De fleste svampeinfektioner som rammer regnbuefisk og deres æg er sandsynligvis forbundet med svampe slægterne Saprolegnia og Achlya, selv om andre grupper uden tvivl også er involveret. Achlya er almindeligt forekommende på vildtfangede regnbuefisk, som er blevet beskadiget under indsamlingens processsen. Epizootisk Colitis Syndrome eller "rød plet" sygdom er blevet identificeret hos regnbuefisk fra en række flodsystemer i Northern Territory. Denne sygdomstilstand er ofte dødelig for ungfisk.


Orme Infektioner
Ud over de sædvanlige fælles sygdomspatogener, såsom eksterne parasitter, bakterier, svampe osv., kan regnbuefisk også være vært for interne angreb af parasitter. En gruppe af parasitter, der kan forårsage problemer for regnbuefisk er orm. Orm omfatter harmløse fritlevende typer, rundorm, bændelorm, og trematodes. Regnbuefisk med indvendige orme kan forekomme helt raske,og udviser ingen symptomer på angreb. Tarmparasitter fjernes let med forskellige former for medicin. Men andre har larvestadier, der lever i lymfekanaler og blodkar, og de er svære at behandle uden farlige bivirkninger. De fleste orme udgør ikke en alvorlig sundhedsrisiko for regnbuefisk fordi de ofte har en kompliceret livscyklus, hvor fisken kun kan tjene som kun én udaf måske flere mellemliggende værter.


Picorna virus

Turquoise regnbuefisken (Melanotaenia lacustris) som udviste ’hvirvlende’ symptomer og åbenlys svækkelse af centralnervesystemet blev indsendt af en opdrætter for at blive korrekt diagnostificeret. Alle indsendte fisk var negative for bakterielle og parasitære patogener, men elektronmikroskopi viste talrige picornavirus partikler i hjernen. Forsøg på at dyrke virus i cellekultur mislykkedes. Ingen lignende sager er blevet rapporteret siden. Picorna viruser er blevet observeret som tilfældige fund hos forskellige ferskvand fisk. Betydningen af deres tilstedeværelse er ukendt. En lignende virus er fundet i krebs i Western Australia med medfølgende dødelighed, men de betingelser, hvorunder sygdommen kommer i udbrud er ikke forstået.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top