Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Sygdomme: Forebyggelse og kontrol

Oplysningerne i denne artikel er tænkt som en guide til de mest almindelige sygdoms problemer med regnbuefisk, som holdes i akvarier og damme. Dog bør disse oplysninger ikke udelukke eller erstatte konsultation hos en akvarist som har erfaring med fisks sundhed og sygdomme.

Den øgede interesse i at have regnbuefisk har også øget bevidstheden om og erfaringen med sygdomsfremkaldende faktorer, som påvirker fiskenes sundhed, vækst og overlevelse. Regnbuefisk som holdes i akvarier og damme er helt afhængige af vores forvaltning af deres miljø for at forblive sunde og raske. Sundhed eller sygdom er en kompleks balance mellem sygdomsfremkaldende faktorer, fisk eller andre organismer og miljøet. Dårligt holdte omgivelser, miljøer stresser fisk og tillader opportunistiske organismer at forårsage sygdom.

Mange sygdomme kan udryddes eller holdes på et minimalt niveau ved omhyggelig pasning og et godt kendskab til den grundlæggende biologi og naturlige oprindelse af den pågældende art (både fisk og patogen) . Derfor er sygdomsforebyggelse og -kontrol er en væsentlig del af akvarie hobbyen og af at have regnbuefisk. Af denne grund er det yderst vigtigt, at man læser og forstår en praktisk bog om emnet. Der er adskillige fremragende valg af bøger tilgængelige, og de repræsenterer en af de bedste investeringer i tid og penge for de seriøse akvarister med regnbuefisk.

Organismer, som forårsager sygdomme kan inddeles i to kategorier:

Obligate Patogener:
forårsager altid sygdom, når de er i stand til at invadere værtens organer. De kan dog kun forårsage sygdom under særlige omstændigheder.

Fakultative Patogener:
forårsager normalt ikke sygdom, men kan, når deres antal eksploderer på grund af miljømæssige forhold eller for eksempel hvis en fisks immunforsvar er forringet, hvis vandkvaliten er forringet eller hvis fisken er såret. De fleste fiske patogener passer til denne beskrivelse, og er meget opportunistiske og forårsager relativt sjældent sygdom i sunde veldrevne akvarier.

Fiske sygdomme optræder normalt som følge af ugunstige interaktioner mellem fisk og deres miljø. Det naturlige miljø for regnbuefisk er meget forskellige fra det der findes i et akvarium. Det er ikke så simpelt som blot at have vand ved en bestemt temperatur eller pH. Der er så mange variabler i deres naturlige miljø, som enten er vanskelige at kopiere eller er vanskelige at kontrollere i et kunstigt miljø. Som følge heraf, vil noget kunne gå galt, i det mindste lejlighedsvis, hvilket betyder at fisk i fangenskab bliver kronisk eller akut syge.

En række parasitter og patogener kan og vil inficere regnbuefisk. De fleste er naturligt til stede i ringe antal og giver normalt ikke problemer. Men, sygdom er sjældent en simpel sammenhæng mellem et patogen og en værts fisk. Normalt skal andre omstændigheder være til stede for et aktivt sygdomsudbrud udvikler sig i en bestand. Disse forhold er generelt grupperet under en samlet betegnelse som stress. Der er et væld af videnskabelig forskning som tyder på, at en fiskebestand i fangenskab lider af stress. Stress er reaktionen fra en fisk i forhold til en stressfaktor (indre eller ydre) og er en normal del af tilværelsen, der tjener vigtige tilpasnings funktioner. Stress reaktionen består af en kombination af fire generelle biologiske reaktioner: adfærdsmæssige, autonome, neuroendokrine og immunologiske. Arten af denne biologiske reaktion varierer fra individ til individ og er påvirket af faktorer såsom tidligere eksponering, genetik, alder og fysiologiske tilstand.

Uanset hvilken kombination af biologiske reaktioner, så er resultatet en ændring i fiskens normale biologiske funktion idet denne forsøger at tilpasse sig eller klare stress faktoren, adfærdsmæssigt og / eller fysiologisk. I de fleste tilfælde har denne ændrede biologiske funktion minimal indvirkning på fiskenes velfærd;  stressfaktoren er enten kortvarig eller elimineres, og så vender den biologiske funktion snart tilbage til det normale. Men hvis stressen ikke lettes eller hvis stressfaktoren er stor nok, tvinges fisken ind i en pre-patologisk tilstand, som gør den sårbar over for sygdom, unormal adfærd, nedsat vækst, reproduktions-svigt, immunosuppression (nedsat immunforsvar) eller anden form for uønsket ændring i biologiske funktioner. I løbet af denne tid, oplever fisken ubehag og dens trivsel er truet.

Identificerede stressfaktorer, der påvirker de enkelte fisk og fiskebestande er talrige. De omfatter pludselige ændringer i det fysiske miljø, konkurrence om pladsen (fortrængning), sammensætning af forkerte arter eller individer, aggressiv interaktion, utilfredsstillende mad, gydning, dårlig håndtering og vandkvalitet (f.eks lav pH, høj ammoniak eller organiske miljøgifte). Lys (store eller hurtige ændringer i intensitet), støj og andre forstyrrelser kan også stresse fisk og bør minimeres.

Selv om temperaturen kan betragtes som en stressfaktor, betragtes det separat da de observerede virkninger adskiller sig fra andre stressfaktorers. Temperatur regulerer fiskenes stofskifte og er en vigtig miljømæssig faktor, som påvirker vækst, stofskifte og evne til at optage næring. Faktisk vil temperaturen påvirke alle biologiske og kemiske processer i et akvarie. Temperaturtolerancen hos fisk kan yderligere defineres som stenothermic eller eurythermic. Stenothermice arter er dem, der trives i et meget snævert temperaturinterval. Eurythermice fisk er dem, som kan tåle et forholdsvis bredt temperaturområde. Ud over den direkte indvirkning på dyrenes sundhed og immunocompetence (stærkt immunforsvar), opstår mange infektionssygdomme i meget specifikke temperaturområder. Væksten i en parasit bestand kan også - i det mindste delvist -  henføres til, hvor hurtigt de kan gennemføre deres livscyklus, og denne er tæt knyttet til vandets temperatur.


Et akvariehold som er rettet mod at begrænse stress er sandsynligvis den mest effektive i forhold til at forebygge sygdomsudbrud. Enkle tiltag som forøget filtrering, sørge for mørke baggrunde, et naturligt bundlagsmateriale, vandplanter, sørge for at bruge  sten eller trærødder, og dækning af overfladen (flydeplanter) vil forbedre akvarie miljøet. Hvis man ønsker at ens regnbuefisk skal trives, overleve og vokse, så er det helt nødvendigt, at deres akvarie konstant holdes under forhold der er sundhedsfremmende. Sunde, rigtigt ernærede regnbuefisk  vil under gunstige forhold være modstandsdygtige over for de fleste patogener.

Langt flere regnbuefisk dør af uhensigtsmæssige forhold i akvariet, snarere end af sygdom. Hva enten det er ved højteknologiske filtrerings systemer eller blot gennem regelmæssige vandskift, bør en god vandkvalitet bibeholdes. Dette vil fremme immunsystemets funktion og den generelle sundhedstilstand hos den fisk man har.

Hver gang man observerer et problem med sin fisk bør man altid kontrollere pH, ammoniak og nitrit niveauer, og andre vand parametre. Ofte vil et simpelt vandskift resultere i at fiskene kommer sig. Hvis behandling er nødvendig, vil dette være mest vellykket, hvis det gennemføres tidligt i sygdomsforløbet, mens fisken stadig er i god stand. Det er blevet anslået, at over 80% af sygdomme, der opleves af akvarister er forårsaget af dårligt miljø, især dårlig vandkvalitet.

Vandforhold kan dræbe fisk direkte, for eksempel hvis ammoniak er for høj, ilt for lav, eller hvis der i vandhane-vandet stadig er rester af klor . Problemer med meget dårlig vandkvalitet kan bidrage til sygdom indirekte gennem immunsuppression i forbindelse med kronisk stress, eller mere direkte ved at fremme væksten af opportunistiske organismer. Betingelser som er medvirkende til en dårlig vandkvalitet, såsom overfyldte akvarier, overfodring, eller utilstrækkelig filtrering, kan give gunstige forhold for en  opblomstring af opportunistiske bakterier, protozoer, eller svampe. Et glimrende eksempel er Trichodina, en encellet protozo, som er berygtet for at forårsage problemer, når akvarier er overfyldte og vandkvaliteten er suboptimal.

For at kunne begynde at forstå, hvorfor sygdomsudbrud sker, må man først lære om fiskens miljø, om den stress som dette miljø udøver på fisken og årsag, virkning, og betydningen af sygdom. Da fiskene ikke bare kan fortælle os, at de føler sig syge eller utilpasse må vi uddanne os selv til at kende normal og unormal adfærd, så vi kan have et velfungerende tidligt opsporings system . Daglig observation af fisks adfærd og aktivitet ved fodring giver mulighed for tidlig påvisning af problemer, når de opstår, således at en diagnose kan stilles, før størstedelen af bestanden bliver ramt. Hvis man er sikker på, at der er et problem er det næste skridt at afgøre, om problemet er relateret til miljømæssige eller biologiske faktorer.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top