Oversat af Helene Schoubye

 

Forord: Denne artikel er skrevet af Adrian R. Tappin der har lavet en lang række artikler omkring regnbuefisk og deres biologi. Adrian R. Tappin har givet tilladelse til at www.akvarieviden.dk kan oversætte hans artikler og lægge dem online.

 

Generel vedligeholdelse

Af afgørende betydning for opbygningen af et sundt akvarie er et stabilt miljø. Dette gøres muligt gennem et stabilt vedligeholdelses program, som omfatter regelmæssig fjernelse af partikler (afføring fra fisk, uspist foder, detritus, osv.), fjernelse af alger fra akvaiets ruder, fjernelse af partikler fra filteret, og regelmæssige vandskift.

Der er mange testsæt til rådighed i akvarie hobbyen til testning af vand forhold. De forhold, som primært er vigtige er opløst ilt, temperatur, pH, alkalinitet, hårdhed, og kuldioxid. Men mange opløste stoffer, som ikke kan måles af den almindelige akvarist ophobes hurtigt i et akvarie især hvis vandet ikke skiftes med jævne mellemrum. Disse opløste stoffer, er stort set ukendte, men omfatter organiske syrer, sukker, mikrober, phenolics, proteiner, hormoner og fine partikler af efterladenskaber. Giftigheden af disse opløste stoffer for fisk er ikke helt kendt, dog har forskning vist, at visse dele vil hæmme væksten og udviklingen af fiskene og øge modtageligheden overfor sygdomme. Nogle forskere mener, at der er en direkte sammenhæng mellem høje niveauer af disse stoffer og store forekomster af sygdomsorganismer i akvarier.

En variabel del af disse akkumulerede stoffer er let nedbrydelige og forbruger store mængder ilt, hvilket forøger kuldioxid niveauet, samt en sænkning af pH-værdien, og bidrager til forringelse af vandkvaliteten. Derfor fører en reduktion af disse stoffer i sidste ende til en forbedret vandkvalitet og sundere individer. Kun regelmæssige vandskift vil sænke koncentrationen af disse stoffer og genskabe et stabilt miljø. Jo oftere vandet skiftes, desto lavere pres på systemet og dets beboere. De fleste regnbuefisk nyder vandskift, det virker til at stimulere dem, så længe det ikke indebærer så stor en ændring i vand parametrene at det fremkalder stress.

Vandskift er en af de letteste ting, man kan gøre for sine fisk, og det vil gøre mere for at understøtte  deres sundhed og levetid end de mest højteknologiske filtrerings og kontrolsystemer ville kunne gøre uden vandskift. Der findes ingen ’systemer’, til trods for vildledende påstande om det modsatte, som kan erstatte vandskift. Ugentlige vandskift på mellem 25-35%  bør foretages for at undgå store ændringer i vandkvaliteten og kemi. Ugentlige vandskift af mindst 50% vil være nødvendige hvis regnbuefiskene holdes i en stor tæthed.
Bundlaget i overfodrede, tæt besatte, overfyldte eller forsømte akvarier kan hurtig ophobe organisk affald, især hvis vandet ikke skiftes med jævne mellemrum. Dette affald vil stimulere bakterievækst, som opbruger  ilt. Efterhånden som opløst ilt i vandet er opbrugt bliver vandet forurenet, og fiskene kan dø. Den bedste måde at undgå dette problem er at "støvsuge" gruset hver gang man foretager et vandskift. Denne proces fjerner organisk affald, der ellers ville tilstoppe bundlaget. Men hvis bundlaget er blevet forurenet, bør akvariet tømmes, rengøres og gruset vaskes grundigt før det bruges igen. 

De mest almindelige apparater til støvsugning af gruset er en sifon med en stor cylinder i den ene ende  knyttet til et langt, smalt rør. Disse er generelt tilgængelige i akvariebutikker.  Den store ende placeres i tanken, den lille ende i en spand, der er lavere end niveauet i tanken. Flyt den store ende op og ned i tanken for at starte en vandføring i spanden. Derefter sættes den store ende af sifonen i gruset og langsomt bevæges den op og ned. Hvis det bruges korrekt, vil den fjerne det ophobede affald fra gruset uden at fjerne noget af gruset. Gentag dette over hele bunden af tanken, indtil spanden er fuld. Træk derefter sifon enden ud af tanken for at stoppe vandstrømmen. Hvis der er mere vand, der skal skiftes, kan dette gentages. Udskift fjernet vand med nyt vand, der er blevet justeret til samme kemiske parametre som i akvariet.

Selv om jeg har beskrevet en række rutineprægede opgaver ved opretholdelsen af et akvarie, så er arbejdet ikke helt så besværligt som en læsning af det kan give indtryk af. Jo mindre et akvarie ’nusses om’ jo bedre, og som regel, hvis det er blevet oprettet på den rigtige måde i første omgang kræver det meget lidt yderligere opmærksomhed. Det betyder ikke, at en stor del af tiden skal bruges hver dag på holde øje med fisk og planter. Et par minutter hver dag, for at fodre fiskene, for at fjerne uspist overskydende foder, for at se, at alle fiskene er ved godt helbred er rigeligt. En gang om ugen bliver akvaristen  nødt til at bruge en halv time, måske lidt længere tid, for at tjekke planterne, fjerne overskydende aflejring af skidt, vand skift, rengøring af filteret, og rengøring af frontglas. Det er vigtigt at bemærke, at en sådan opmærksomhed, som er nødvendig skal gives regelmæssigt, fordi hvis man først forsømmer akvariet bliver det hele et irritationsmoment i stedet for den nydelse, som det kunne blive med en lille smule omhu.


JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top