Neolamprologus brichardi - prinsessen fra Burundi

Tekst og billeder af: Tore Johs. Petersen

 
 
Prinsessen af Burundi er en smuk fisk. Den er en cichlide og stammer fra Tanganyika. Prinsessen

af Burundi har en række særpræg i forhold til de fleste andre cichlider fra de østafrikanske

søer. Den er ikke mundruger men substratleger. Substratet er søens klipper.
 
 
Den har en enestående familiestruktur, hvor ikke blot forældrene begge tager del i yngelplejen,

men får en værdifuld hjælp af de ældre søskende. Forældreløse unger der kommer indenfor en

families område bliver straks adoptivbørn med fuld del i den kærlige pleje. Hele denne meget

sociale yngelpleje kendes ikke hos andre afrikanske fisk.
 
 
I modsætning til andre cichlider er Neolamprologus brichardi en udpræget stimefisk. I naturen

er det ikke ualmindeligt at træffe 100.000 fisk i stime på et areal mindre end 50 kvadratmeter.


 
 
En eller flere arter?

 
Der findes flere varianter fra Tanganyika-søens forskellige dele. Også biotopen er forskellig.

I nogle områder lever Prinsessen af Burundi i klippekysten, andre steder i overgangszonen

mellem klippekyst og sandbund.
 
 
Som art har den haft en lidt omskiftelig tilværelse. Den første beskrivelse er fra 1952, hvor

Trewavas & Poll beskrev den som underart af Lamprologus savoryi. Navnet blev Lamprologus

savoryi elongatus. Det hed den til 1974 hvor den fik navnet Lamprologus brichardi. Efternavnet

til hyldest af Pierre Brichard, hvilket ikke er videnskabeligt, men blot en hyldest til dens

første eksportør.
 
 
Seneste revision er fra 1985, hvor Colombe & Allgayer placerede den i Lamprologus slægten. Om

de regionale og forskelle berettiger til en opdeling i flere arter eller underarter er endnu

uafklaret.

 
Neolamprologus pulcher
og Neolamprologus marunguensis er almindeligt anerkendte som nære

slægtninge. N. marunguensis forekommer 2 steder ved Tanganyika-søen. Det er Kapampa-Moliro

Bugten i søens congolesiske del og ved Kekese i Tanzania. Neolamprologus pulcher og N.

brichardi anses i dag som værende samme art.

 
 
Føde i naturen

 
Prinsessen af Burundi lever af smådyr. Den græsser på klipperne, men tager også drivende

plankton når det er muligt.

 
 
Han eller hun?

 
Hannen udvikler med tiden en lille pandepukkel.

 
 
I akvariet

 
Prinsessen af Burundi er en af de letteste cichlider du kan holde. Den bliver op til 15 cm, som

regel 10 cm, men allerede når den 5 cm er den kønsmoden og kommer let i leg.
 
 
Akvariet skal være mindst 80 liter, men helst mere. Et akvarie på 130 liter vil være ideelt,

men gerne større. Der skal være plads til mange fisk. Længden er også vigtig. Glem alt på

mindre end 120 cm længde.
 
 
Vigtigt: Som alle andre substratlegere er Prinsessen af Burundi territoriekrævende. Selv langt

større fisk af andre arter bliver forvist til vandoverfladen eller de evige akvarier. Så du kan

ligeså godt først som sidst regne med at de skal have et specialakvarie. Der er kun tale om en

selskabsfisk når den er sammen med artsfæller. Dertil kommer at når den er fri for de evige

territorialkampe viser den sin smukke og yndefulde adfærd.

 
 
Den dominerende hun

 
Nye studier i naturen viser at dominerende hunner, alfa hunner, spiller en afgørende

kontrollerende rolle i spørgsmålet om stimens formering.

 
Man studerede N. pulcher fra Tanganyika-søen. Studiet viste at flokkene består af et

dominerende ynglepar. Dette par har underordnede af begge køn. De underordnede har deres

opgaver. Nogle forsvarer territoriet, andre hjælper til med pasning af ungerne. Altså en

flokstruktur som vi ser den mange steder i naturen.

 
Forskerne gjorde et forsøg med at fjerne de dominerende hanner og hunner. Som det var at

forudse rykkede de underordnede straks op i hierarkiet og overtog de dominerende fisks rang.

 
 
Den underordnede hun

 
Nye undersøgelser viser at underordnede hunner viser alloparental adfærd. Det betyder at hun

medvirker i yngelplejen som beskrevet ovenfor. Formålet med denne adfærd er ikke bare som

hidtil antaget at købe sig en plads i flokken. Med sin hjælp i yngelplejen opnår hun også en

adgang til legesubstratet. Herved opnår hun hannernes opmærksomhed. Hun producerer æg, kommer
 
i leg og pludselig bliver hun en af de førende hunner.

 
 
Den dominerende han

 
Undersøgelserne viste at de dominerende hanner, alfa hannen, har større testikler og en større

produktion af hanlige kønshormoner end de underlegne hanner. Der er altså en klar variation i

hans genetiske profil. Hans evne til formering er klart bedre end hos de underordnede. Dette er

ganske logisk. Det er hans gener som flokken har glæde af bliver spredt.

 
Hvis en underordnet han skal rykke op i rangfølgen, som regel ved en overordnet hans orsvinden,

eller måske efter en magtkamp, er der 4 krav der skal opfyldes.

Hans størrelse, hans mages størrelse – de skal begge være blandt flokkens største fisk, ellers

er der intet avancement for dem.

 
Når en han avancerer til at blive alfa han skal han være legeklar med det samme, ellers ryger

han hurtigt ned ad rangstigen til fordel for en anden og mere legeklar han. Konkurrencen er

benhård. Hans opgave er at føre slægten videre.

 
Hvis han opfylder kravene vil han meget hurtigt have sin nye alfa position. I løbet af mindre

end et døgn vil de dominerende hunner underkaste sig ham.

 
Den nye alfa han gennemgår nu en fysisk udvikling. Hans kønsorganer udvikler sig meget hurtigt

til samme størrelse som hos forgængeren. Hans videre vækst bliver i kroppens størrelse. Han

skal kunne markere flokkens territorium overfor omverdenen.

 
 
Vandet

 
Der er ikke særlige krav til vandet, men de sætter pris på en temperatur omkring 26°C.

 
 
Foder

 
Prinsessen af Burundi er ingen kostforagter. Et godt flagefoder er udmærket, men som altid, det

er ikke nok. Du bør supplere det med regelmæssig fodring med mysis, stenbiderrogn, dafnier og

andet animalsk foder.


 
 
Leg og opdræt

 
Som allerede nævnt kommer den tidligt i leg. Den leger ofte og kuldene er store. Glem alt om

mundrugere. Her skal du regne med kuld på mindst 50. 100 unger i et kuld er slet ikke sjældent.

 
Det er en oplevelse at se familiens omsorg for de små. Ligeså fjendtlige de er overfor andre

arter, ligeså omsorgsfulde og kærlige er de mod deres egne.
 

Vigtigt: Når du indretter akvariet til dine prinsesser skal du lige tænke på deres yngleadfærd.

De er substratlegere og afsætter deres æg på en lodret flade.Men forud for der har der været et

større gravearbejde. De graver i bundlaget under stenene og de kan underminere din fine

stenopbygning.

 
Æggene klækker efter 3 døgn. Efter yderligere 3 døgn svømmer ungerne frit og så kan de fodres.

Opdræts og legeakvarium er ikke nødvendigt.

 
Neolamprologus brichardi yngler i huller som de graver under stenene, det er vigtigt at du

tænker på det, når du indretter dit akvarium. De får op til ca. 50 unger i et kuld. Æggene

afsættes ofte på en lodret flade, de er ca. 2 mm store. De klækker efter ca. tre døgn, og er

fritsvømmende efter yderligere tre døgn. Ungerne er nu ca. seks mm lange og æder nyklækkede

artemia og frosne bosmider, cyclops og knust tørfoder.

 
Nye studier i naturen viser at prinsesserne lægger æg én gang om måneden. Leg og æglægning

følger månens faser. Det er praktisk for flokken. På den måde kommer alle nye unger samtidig så

pasningen kan koordineres.

 
Neolamprologus brichardi er en cichlide som alle med interesse for afrikanske cichlider bør

prøve mindst én gang i livet.

 
I Danmark fandt det første opdræt sted i 1971. Det var året efter, at den blev indført.


 
 
Generelt

 
En smuk cichlide med en interessant adfærd. Ikke svær at holde, når du blot overholder dens

krav. God fornøjelse!

Back to Top