Melanotaenia kamaka 
Allen & Renyaan, 1996

Tekst: Adrian R. Tappin, Australien.
Oversættelse: Tonny Brandt Andersen

 

 

 

Beskrivelse.
Sølvblå krop med hvidlige blå finner. Blåhvid til gul pandestribe. Sammenpresset krop, med sort længdestribe, som er afbrudt midt på kroppen. Rødbrun gatfinne.

 

Udbredelse.
Findes i Lake Kamakawaiar, den største af 3 hoved søer, og utallige små i oplandet til Triton Bay, Irian Jaya.

 

Biotop.
Triton lakes befinder sig ved sydkysten af Irian Jaya, lige øst for Bomberai Peninsula og omkring 50 km øst for havnen Kaimana. Søerne er omgivet af høje limsten bakker, og der er 3 store søer: Kamakawaiar, Lakamora, and Aiwaso. Kamakawaiar, der normalt kaldes Kamaka, befinder sig mindre end 5 km fra kysten, og er separeret fra kysten og fra den anden sø, Lakamora, med en afstand på omkring 7 km. Den tredje sø, Aiwaso, befinder sig kun nogle få hundrede meter fra Lakamora. Søerne ser ikke ud til at danne nogle floder, og fraløb sker formodentlig underjordisk.

 

Lidt biologi.
Kroppen er sammenpresset og langstragt. Der er to rygfinner, som sidder meget tæt ved hinanden, hvoraf den forreste er meget mindre end den bagerste. Arten kan opnå en maksimum størrelse på 8 cm, men almindeligvis bliver den næppe mere end 6 cm. Æglægning finder sted fra oktober til december, hvor hunnerne producerer mellem 100 og 150 æg. Æggene hæfter sig til vandplanter og klækker i løbet af 7 til 10 dag ved en temperatur på 24 til 28°C. Deres naturlige føde består af insekter og insektlarver som hovedernæringskilde, men de spiser også alger, plantepollen og frø.

 

Andre noter.
Heiko Bleher indsamlede denne art i juni 1995 sammen med Paola Pierucci og Patrick de Rham.

 

Litteratur:
G. R. Allen and S. J. Renyaan (1996). Three new species of rainbowfishes (Melanotaeniidae) from the Triton Lakes, Irian Jaya, New Guinea. aqua: Journal of Ichthyology and Aquatic Biology 2 (2): 13-24.

 

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top