Iriatherina werneri

Tekst: Adrian R. Tappin.
Oversættelse: Sven Erik Riedel, KA.

Foto Rasmus Hurup Hansen

 

 

 

Engelsk navn: Threadfin Rainbowfish; Featherfin Rainbowfish
Familie: Melanotaeniidae
Videnskabeligt navn: Iriatherina werneri  Meinken, 1974
Øvrige navne: -

 

Beskrivelse
Voksne hanners forreste rygfinne er vifteformet, mens den anden har særdeles lange tråde. Gatfinnen er forlænget på en lignende måde. Denne elegante finnestruktur bruges i en bemærkelsesværdig livlig forestilling for hunner og rivaler. Kropsformen er slank, sideværts sammentrykket og overvejende metallisk sølvfarvet med næppe synlige mørke lodrette bånd. Farven på ryg- gat- og brystfinner er sort med et rødbrunt skær. Halefinnen er dybt kløftet, transparent, og kantet med en rustik rød farvetegning. Hunnerne er blege i sammenligning med hannerne, selv om deres halefinne er prydet med en lyserød bort og bryst- og gatfinnernes rand er kantet med sort. Individer, der kommer fra New Guinea, er normalt mørkere end den Australske variant. For nylig har man opdaget en gul-finnet variant i det nordlige Queensland. Fisken kan opnå en maximal størrelse på 5 cm, men er normalt mindre end 3 cm.

 

Udbredelse
Kystnære floder mellem Merauke og Fly River i New Guinea. Bifloder til Jardine River på Cape York-halvøen og Edward River området på den vestlige side af Cape York-halvøen, Queensland. Nyere undersøgelser har dog vist, at de har en meget større udbredelse ud over halvøen også omfattende den østlige side af Cape York-halvøen. De er også rapporteret fra Arafura Sumpene i Northern Territory og de optræder formentlig ud over hele afvandingsområdet til Carpentaria-bugten.

De blev oprindelig opdaget i en ris-vandingskanal i udkanten af byen Merauke i Irian Jaya af de tyske akvarister, A. Werner, Jr., og E. Frech i 1973. Nogle få eksemplarer blev givet til Dr. Herman Meinken og han beskrev dem som Iriatherina werneri. Omkring det samme tidspunkt indsamlede en inspektion fra Papua New Guineas Fiskeri-Departement også nogle på den papuanske side af grænsen.

 

Levested
Findes normalt i klare, langsomt strømmende vandløb og græsbevoksede sumpe i vådområder og laguner. Et temperaturområde mellem 22° og 30°C og pH-værdier mellem 5.5 - 7.5 er normalt på deres naturlig levesteders.

 

Kort om biologien
Æglægning sker fra oktober til december, hvor hunnerne producerer et lille antal æg hver dag i adskillige dage. Æggene klæber til fint-løvede planter eller mellem rødderne af flydende vegetation. Under legen vil hannen kurtisere hunnen med alle sine finner udspilet. Senere vil opvisningen udvikle sig til en hurtig blafren med finnerne i en op- og nedadgående bevægelse. Hvis hunnen er modtagelig, vil hun søge efter et passende sted for æglægningen. Æggene vil være omkring fem til syv dage om at klækkes. I deres naturlige omgivelser lever de hovedsagelig af store mængder af encellede plankton-alger og diatomerer, og kun få eller slet ingen krebsdyr.

 

Øvrige bemærkninger
I akvariet trives de tilsyneladende godt på levende artemia-nauplier, daphnier, cyclops og orme som bosmider eller mikroorm. Udfordringen i at angribe større levende foder så som myggelarver undslår de sig sædvanligvis for. Fint pulveriseret, flydende tørfoder kan anvendes da de normalt ikke vil tage føde, der er faldet til bunds i akvariet.

 

Literatur:
Australian Freshwater Fishes J R Merrick & G E Schmida
Rainbowfishes of Australia and New Guinea G R Allen & N J Cross.
Rainbowfishes - In Nature and in the Aquarium G R Allen.
Freshwater Fishes of New Guinea G R Allen.

 

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top