Dansk Handelsnavn: Siamesisk algeæder Latinsk Navn: Crossocheilus siamensis Denne artikel beskriver hvorledes den Siamesisk algeæder (SAE) identificeres korrekt. Samt en liste over de arter som SAE oftest forveksles med, med deres danske handles navne. Den (ægte) siamesiske algeæder hedder på latin Crossocheilus siamensis, og tilhører karpe familien

Den (ægte) siamesiske algeæder hedder på latin Crossocheilus siamensis, og tilhører karpe familien

 bild av Michael Larsen

Fysisk udseende A: Den sorte stribe skal gå helt ud i V halen, om end at den oftest bliver lidt smallere her, og på yngre individer bliver stregen helt spids, men skal stadig fortsætte så godt som helt ud til spidsen af halefinnen. B: Alle finner er transparente (gennemsigtige), eller svagt mælkehvide, og har ingen hverken gule eller røde farver. C: Striben er kraftigt sort, og afgrænset både for oven og forneden, med småt zig-zig mønster. Striben kan dog fade, og blive grålig, hvis fisken bliver stresset, eller ved parrings leg. D: På snuden har den 1 par (d.v.s 2 stk.) følehorn., som primært er fremme når den søger føde, men ellers kan de være lagt ind lags kinden når den svømmer og hviler. E: Den sorte stribe går gennem øjet. F: Ved haleroden foran den gennemsigtige V hale kan der specielt på voksne individer ses en lys til guld lignende prik over og under den sorte stribe. Disse prikker kan også fornemmes på unge individer.

 bild av Michael Larsen

Adfær Til forskel for de mange arter som SAE oftest bliver forvekslet med, er SAE meget social, også som voksne, og bliver ikke agressiv over for artsfæller, ja faktisk anbefales at de holdes sammen på en gruppe på min 5. Men kan se dem kortvarigt jagte hindanden, oftes i forbindelse med fodring, men dette er blot for iforbindelse med at de etablere en rangorden i flokken. Ingen individer bliver skadet ved denne jagt, og jagten vare oftest ikke længere end 10 sekunder, men kan gentagen flere gange. Når den ligger stille, vil man oftest se at den ikke ligger fladt på bunden, men bruger sine forfiner til at løfte sig med. Yderligere information kan findes her: http://www.akvarieviden.dk/fisk/show.php?id=569

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top