Glossolepis incisus

Tekst: Adrian Tappin, Australien.
Oversættelse: Sven Erik Riedel, KA.
Foto: Tonny Brandt Andersen, KA.  

 

 

Rød regnbuefisk, som Glossolepis incisus populært kaldes, har en slank og på højkant sammenpresset krop. To rygfinner meget tæt på hinanden, den første meget mindre end den anden. Hanner har typisk en højere krop end hunner, og har en høj rundende ryg, som giver dem en fremtoning med et relativt mindre hoved og uproportionalt store øjne. Den kan nå en maksimum størrelse på 15 cm, men almindeligvis under 12 cm. Hunnerne har en gullig til oliven krop med gylden iriserende skæl; alle finner er klare. Hanner har derimod en skindende lakserød farve på hele kroppen og finnerne. Nogle af skællene har et sølvskær, som skaber den mest ualmindelige effekt over den røde baggrundsfarve.  Ungfisk er alle ret kedelige med deres olivengrønne farve, med spor at sølvstænk. Men når fisken når en længde på 4-5 cm vil hannen begynde at farve ud. Når farven er begyndt at skifte fortsætter udfarvningen meget hurtigt, og når fisken har nået 7-8 cm skulle hannen gerne være helt udfarvet med den intense røde farve.

 

Udbredelse.
Arten findes kun i Lake Sentani, en irregulær formet sø med et cirkamål på 28 km øst-vest og 19 km nord-syd, overfladen er på 10.400 hektar. Lake Sentani er klart den største af Irian Jaya søerne. Dens opland er på 600 km2, og har kun et udløb, via floderne Jafuri og Tami til Stillehavet nær grænsen til Papua New Guinea. Søen er delt ind i 3 hoved sektioner med dybder på 7 til 52meter. Den gennemsnitlige nedbørsmængde ved søen er omkring 2 meter, og søens vandstand sæson varierer med 40 cm.
På grund af søens beliggenhed i nærheden af provinshovedstaden og dens mange indbyggere, er Sentani ikke længere i sin oprindelige skikkelse. Eksotiske madfisk er i de senere år blevet opfodret i dambrug omkring søen, og introduktionen af arter, specielt karper og Tilapia, er sket både som uheld, men også med vilje. Undersøgelser over en etårs periode har vist en forøgelse af de introducerede arter, men konsekvensen for den endemiske fiskefauna er endnu ikke blevet dokumenteret.

 

Det naturlige levested.
Ifølge undersøgelser i 1970-71, 1984 og 1987 er søen termisk opvarmet med temperaturer på 29-32 grader C. i de øverste 10 meter. Overflade pH er 6,2-6,8 og da den er uklar, er plankton indholdet lavt med 1-2 mg/l bortset fra den mest vestlige del af søen, hvor cirkulationen er begrænset, uklarheden er fordoblet, og der er sæsoner med algeopblomstring, med deraf følgende fiskedød. Regnbuefiskene lever almindeligvis rundt i kanten af søen. Store antal findes i de oversvømmede områder i nærheden af undervands vegetation, væltede trækroner grene og lignende.

 

Ynglebiologi.
Æglægning finder sted fra oktober til december, hvor hunner producerer mellem 100 og 150 æg. Æggene klæber til vandplanter og klækker efter omkring 7-10 dage ved en temperatur på 24-28 grader C.
Deres føde består af insekter, insektlarver, alger, plantepollen og små plantefrø.

 

Indførsel til Europa.
Rød regnbuefisk blev første gang indsamlet af den hollandske opdagelsesrejsende Max Weber, som foretog grundige ekspeditioner i Hollandsk Øst Indien (Indonesien) mellem 1890 og 1907. Opdagelsen og indsamlingen af regnbuefisk fra afsidesliggende steder i New Guinea har altid været problemfyldt, og det var ikke før 1973 at der blev samlet levende eksemplarer af den røde regnbuefisk. I 1973 samlede A. Werner fra München og E. Frech fra Memmingen i Tyskland levende eksemplarer på en indsamlingsrejse, hvor de besøgte Java, Celebes og West Irian. De hjemførte et antal farvestrålende fisk til Europa, inklusiv Glossolepis incisus. Werner og Frech har også æren for at have indført en anden smuk og tiltrækkende regnbuefisk til akvariehobbyen, nemlig Iriatherina werneri.

 

Litteratur.
Allen, G. R. (1980). A generic classification of the rainbowfishes (Family Melanotaeniidae). Records of the Western Australian Museum 8 (3): 449-90.
Allen, G. R. & Cross, N J. Rainbowfishes of Australia and New Guinea.
Allen, G. R., Rainbowfishes - In Nature and in the Aquarium.
Allen, G. R., Freshwater Fishes of New Guinea.


Weber, 1908

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top