Der er sikkert en del, der på et eller andet tidspunkt har skulle finde oplysninger om den ene eller den anden art smerlinger, som er stødt på Loaches Online (www.loaches.com), som er et sted på nettet, hvor man kan lære stort set hvad som helst om smerlinger.

 

For et par år siden besluttede nogle brugere på Loaches Online, at de ville udgive en bog om deres fælles interesse. Den bog kom til at hedde 'Loaches - Natural History and Aquarium Care'. Bogen er særdeles velskrevet og bærer i høj grad præg af, at forfatterne er meget vidende og virkelig brænder for emnet.

 

Bogen starter med et par overordnede kapitler. Det første fortæller om de forhold, som smerlinger findes under i naturen. Det andet beskriver, hvordan man kan efterligne forholdene, som ens fisk lever under i naturen, når man holder dem i akvariet. I den forbindelse kommer de bl.a. ind på, at det vigtigste i akvariet er at opretholde en god vandkvalitet. De går så langt som til (med et glimt i øjet) at skrive, at man bør koncentrere sig om at holde vand frem for at holde fisk. Der beskrives valg af pumper og filtre, indretning af akvariet på en måde, som er sikker for smerlingerne, valg af bundlag og dekorationsmaterialer, planter og belysnng.

 

Efter den generelle indledning, kommer der en bekrivelse af, hvordan man indretter akvariet, så det efterligner en række konkrete biotoper: Bjergbækken, stillestående områder i lidt mere rolige vandløb, langsomtflydende floder samt lavlandsakvariet fra Sydøstasien. Ved hver type biotop beskrives ikke kun hvilke smerlinger, men også hvilke andre fisk, der typisk lever i de omgivelser.

 

Næste punkt er en gennemgang af, hvordan man holder akvariet, når det først er sat op og hvordan man fodre fiskene korrekt.

 

Når alle disse indledende manøvrer er på plads, får man at vide, hvad man skal forholde sig til, når man vil anskaffe sig en bestemt smerling, hvordan de transporteres og selvfølgelig får man også en forklaring af nødvendigheden af at holde fiskene i karantæne i de første 4-6 uger.

 

Desværre er det ikke altid muligt at holde fisk uden at risikere sygdom og stress. De mest almindelige sygdomme og deres behandling beskrives i deres eget kapitel og kapitlet slutter af med gode råd til at forhindre stress hos fiskene, da stress netop kan føre til, at diverse sygdomme bryder ud hos fiskene.

 

De næste fire kapitler beskæftiger sig med en gennemgang af familierne Botiidae, Cobitidae, Balitoridae og Nemacheilidae. Hvert kapitel starter med at fortælle mere overordnet, hvilke krav den pågældende familie stiller. Under Botiidae er der beskrivelser af 20 af de i øjeblikket 33 beskrevne arter, mens enkelte af de manglende 13 beskrives i mere generelle vendinger. Under Cobitidae beskrives 14 arter, under Balitoridae beskrives 10 arter og under Nemacheilidae beskrives 15 arter.

 

Bogen slutter af med at beskrive et projekt, som WWF har startet. Dette projekt hedder 'Living Mekong Initiative' og har det formål at beskytte biodiversiteten i og omkring Mekong-floden. Da der lever mange arter smerlinger i dette område, har forfatterne besluttet, at alt overskud fra bogen skal gå til dette projekt.

 

De fleste af os har på et eller andet tidspunkt haft smerlinger i akvariet, men bortset fra nogle få arter, er det ikke fisk, som det er let at finde oplysninger om. Det er der nu i høj grad rådet bod på. Jeg kan kun anbefale denne bog. Der er mange akvarister, som ville kunne få glæde af den. Teksten er helt i top. Som nævnt ovenfor er den skrevet af folk, som i den grad ved, hvad de snakker om og som brænder for emnet. Der er flotte billeder af alle de beskrevne arter og en lang række biotopbilleder.

 

 

 

 

 

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top