Aphyosemion elegans gruppen er en del af slægten Aphyosemion, som omfatter en lang række vestafrikanske æglæggende tandkarper, eller killis om man vil. Slægten Aphyosemion er en del af familien Nothobranchiidae (afrikanske killis), som tilhører underordenen Aplocheiloidei (killis), som igen er en del af Ordenen Cyprinodontiformes (Tandkarper). Cyprinodontiformes omfatter alle killifisk og lampeøjer, men også Goodeider og ungefødende tandkarper. En oversigt over tandkarpernes familieforhold kan ses her: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprinodontiformes 

 

Aphyosemion er opdelt i en række underslægter (subgenera), hvoraf nogle for tiden har status som slægt (genus), mens andre har status af underslægt (subgenus). En af disse underslægter hedder også Aphyosemion. Man kan sige at denne underslægt indeholder de egentlige Aphyosemion. Mange steder kaldes denne underslægt også elegans gruppen, efter Aphyosemion elegans, som er en slags type art for underslægten.

 

Gruppen indeholder følgende arter:

 

Aphyosemion castaneum Myers, 1924

Aphyosemion chauchei Hubert & Scheel, 1981

Aphyosemion christyi (Boulenger, 1915)

Aphyosemion cognatum Meinken, 1951

Aphyosemion congicum (Ahl, 1924)

Aphyosemion decorsei (Pellegrin, 1904)

Aphyosemion elegans (Boulenger, 1899)

Aphyosemion lamberti Radda & Huber, 1976

Aphyosemion lefiniense Woeltjes, 1984

Aphyosemion polli Radda & Pürzl, 1987

Aphyosemion rectogoense Radda & Huber, 1977

Aphyosemion schioetzi Huber & Scheel, 1981

Aphyosemion shoutedeni (Boulenger, 1920)

Aphyosemion spec. Oyo

 

Desuden regner man med at de to arter Aphyosemion lujae (Boulenger, 1911) og Aphyosemion ferranti (Boulenger, 1910) også hører til gruppen. Man kender dog ikke ret meget andet end førstgansbeskrivelsen til disse to arter, og de er ikke særligt uddybende. Der findes også beskrivelser på arterne A. margaretae og A. melanopteron som regnes for synonymer til hhv. A. christyi og A. congicum.

 

Billeder af de fleste af arterne kan ses på http://killi.org/gallery/album.php?album_id=31 

 

Arterne fra elegans gruppen kommer fra Congo, Gabon og Zaïre og lever fortinsvist i højlandet. Her er klimaet ret ensartet og på grund af den høje beliggenhed også relativ køligt. I akvariepraksis betyder det at fiskene ikke skal holdes for varmt. Helst ikke over 24 grader, gerne noget lavere.

 

Vandet må gerne være blødt og let surt. Fiskene kan godt gå i beplantede prydakvarier, men det er ofte nemmere at holde dem i "killiakvarier", små akvarier uden anden indretning end legemoppen og eventuelt et lille filter. Det tilrådes at bruge tætsluttende dækglas, da fiskene er udmærkede springere. Foderet må gerne bestå af overvejende levende og frostfoder, og der skal være nok af det. Killier spiser relativt meget. Til gengæld kvitterer fiskene med at lege stort set dagligt i hele deres voksne liv. Elegans gruppen består af plantelegere. De afsætter deres æg i fintløvede planter eller legemoppen. I naturen er det typisk rødderne af Anubias og Bolbitis, der gror med rødderne i vand.

 

Elegans gruppens arter hører ikke blandt de nemmeste killifisk. De er ikke altid lige lette at holde og formere, og mange af arterne er svære at skaffe. Blandt andet fordi deres hovedudbredelsesområde Congo har været hærget af borgerkrig i mange år, og fangstrejser til landet hører til undtagelserne i øjeblikket. Det er kun de modigste og mest dumdristige akvarister der tør tage til landet for tiden (dvs. i skrivende stund - 2010).

 

Kilder:

Huber: Pocket Killi-data, 2008

Froese, Rainer, Pauly: Cyprinodontiformes i Fishbase

DKG-homepage http://killi.org/index.php 

Fishbase

 

Norring 2010, Karsten Keibel

Back to Top