Da jeg flere gange har hørt tale om akvaristers problemer med allergi, specielt overfor frosne røde myggelarver, vil jeg i det følgende videregive nogle nyttige informationer, som jeg for et par år siden læste i et tysk tidsskrift. Personen, som skriver om sine problemer, bemærkede en kløen og irritation i øjnene og en vedvarende "løbende" næse. Han søgte hjælp, og fik i første omgang at vide, at der sikkert var tale om birkepollenallergi. For at bekræfte disse formodninger blev personen testet for allergi overfor forskellige ting ved en skrabetest, hvor små punkter udsættes for de stoffer som der skal testes for. Efter 25 minutter var testen færdig og patienten havde ikke reageret overfor disse stoffer, og heller ikke blodprøven viste noget. Patienten fik derfor øjne- og næsedråber til at klare problemet. Sommeren gik rimelig godt, men da det igen blev vinter begyndte symptomerne igen, og om natten og morgenen havde han åndedrætsbesvær, og det endte med astmatisk besvær. Derfor søgte personen nu en lungespecialist, hvor lungerne blev undersøgt, og endnu engang blev der foretaget en skrabetest. Denne gang blev der, på grund af patientens mistanke til fiskefoder, også testet for tørfoder og røde myggelarver. Og efter 25 minutter lå resultatet klar, patienten reagerede meget stærkt på begge foderprodukter, men ikke på nogle af de andre. På grund af dette testresultat blev patienten også testet med hensyn til allergi overfor andre foderprodukter: sorte myggelarver, klare myggelarver, Mysis, Artemia salina, dafnier, Cyclops, og Cichlide-sticks. Artemia og Mysis gav et negativt resultat, alle andre foderemner fremkaldte en meget stærk allergi hos patienten. Efterfølgende blev der foretaget en inhaleringsprovokation med tørfoder og frysetørrede røde myggelarver, for at udelukke et ægte Asthma bronchiale. Næsen blev opsvulmet og selv med behandling havde patienten problemer i hele 3 uger. Det blev af lægen anbefalet at patienten skulle opgive sin hobby, men han har klaret sig uden besvær med maske for munden og hansker, hver gang der skal fodres. Ved en undersøgelse af 1000 astmapatienter i Tyskland fandt man frem til at 80 af dem havde en allergi overfor tørfoder. Det betyder selvfølgelig ikke at man skal stoppe med at fodre sine fisk med forskellige typer foder, men det jeg vil frem til er, at vi skal omgås de forskellige fodertyper på en måde, så vi ikke behøver selv at blive offer for vores godhed overfor vores fisk. Altså, husk at vaske hænder når du har arbejdet med akvarievand, renset filter, fodret eller på anden måde, har været i kontakt med emner som måske kan virke mindre heldigt på dit helbred.

Litteratur: Schadewaldt, K.: Unangenehme Allergien auch durch Aquaristik möglich. DATZ 12/92 Schadewaldt, K.: Unangenehme Allergien (Teil 2) DATZ 2/93 N.N. (1987): Asthma bronchiale infolge Daphnieallergie. Allergologi 10 (4): 149-151. Knüsel, J., & al. (1983): Aquariumallergie: Fischfutter auch ein häusliches Allergen. Schweiz. med. Wochenschr. 113: 658-662.

JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top