Hyphessobrycon erythrostigma -   (Fowler, 1943)

Generelt
Opdaget af.   (Fowler, 1943)
Familie Characidae
Slægt Hyphessobrycon
Art erythrostigma
Kategori Hyphessobrycon
Oprettet d. 2009-11-10 06:50:39
Oprettet af Rasmus Hurup Hansen
Opdateret af 2014-05-30 03:20:28
Opdateret d.
id 2415
Information
Min. akvariestørrelse Min 180 Liter (48 US Gallon)
Temperatur (Celsius) 21 - 28 C.
Hårdhed (dH) 21 - 28 dH
Niveau Mellem zone
Foder Levende foder eller frostfoder men flagefoder af god kvalitet kan også bruges.
Andet information Både H. erythrostigma, H. socolofi og H. purronhotus går under populærnavnet 'Blødende hjerte', men H. erythrostigma er den mest almindelige art i hobbyen.
Biotop
Verdensdel Sydamerika
Region Den øvre del af Amazonas omkring grænsen mellem Brasilien, Colombia og Peru.
Biotop Lever i små vandløb, bifloder og søer. De findes typisk under bevoksning, der hænger over vandet eller mellem rødder i vandet.
Dekoration Et tæt beplantet akvarier med områder med svømmeplads.
Opdræt
Opdaget af.   (Fowler, 1943)
Kønsforskel Hannen er større, har længere ryg- gat og brystfinner og er mere farvestrålende end hunnen. Hunnen er kraftigere om bugen, især når hun er med æg.
Parringsleg En han anbringes i et akvarium med ekstremt blødt og let surt vand. Temperaturen skal være 26-28°C og der skal være masser af fintløvede planter i akvariet. Efter et par dage sættes en hun over i akvariet. Når de går i leg, spreder de æggene over hele akvariet. Når legen er slut, skal forældrene fjernes, da de ellers vil æde æggene.
Drægtighed Æggene klækker efter ca. 48 timer og ungerne bliver fritsvømmende efter yderligere 3 dage, når blommesækken er brugt.
Ynglebiologi Æglægger.
JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top