Botia striata -   Narayan Rao, 1920

Generelt
Opdaget af.   Narayan Rao, 1920
Familie Cobitidae
Slægt Botia
Art striata
Kategori Botia
Oprettet d. 2007-05-01 14:20:40
Oprettet af Rasmus Hurup Hansen
Opdateret af 2014-06-08 11:12:09
Opdateret d.
id 590
Information
Min. akvariestørrelse Min 180 Liter (48 US Gallon)
Temperatur (Celsius) 23 - 27 C.
Hårdhed (dH) 23 - 27 dH
Niveau Bund zone
Foder Er kendt for at være sneglespiser, men spiser stort set alt, hvad den kan gabe over. Den kan godt finde på selv at supplere kosten med visse typer planter fra akvariet - her ser den ud til at have en forkærlighed for de mere bløde, lysegrønne arter. Ellers spiser den stort set alt, hvad man tilbyder den i passende størrelse af både tørfoder, frostfoder og levende. Man kan af og til supplere kosten ved at give den små stykker regnorm.
Andet information Bør holdes i grupper på mindst 5-6 eksemplarer og gerne flere. Holder man dem enkeltvis, kan de blive aggressive overfor andre fisk og holder man dem i for små grupper, kan den dominerende smerling underkue de andre i en sådan grad, at de intet eller næsten intet får at spise. Denne smerling kan lige som mange andre smerlinger finde på at lægge sig på siden, så man umiddelbart tror, at den er død, men dette er helt almindelig adfærd. Når de af den ene eller den anden grund bliver ophidsede, kan man høre dem lave en klikkende lyd. Disse smerlinger holdes ofte i for små akvarier og i for små grupper eller endda enkeltvis til, at de kan udvise deres naturlige adfærd. Man kan lade en gruppe vokse til i et akvarium, der er mindre, end angivet ovenfor, men dette må aldrig blive permanent og skal suppleres med meget jævnligt vandskift. Som hos mange andre skælløse fisk, er de meget følsomme overfor medicin. På mange former for medicin anbefales det at halvere dosis, hvis der er skælløse fisk i akvariet.
Biotop
Verdensdel Asien
Region Det sydlige Indien.
Biotop Findes i bjergbække med klart vand.
Dekoration Et bundlag med fint sand uden skarpe kanter, for at beskytte deres sarte skægtråde. Masser af større runde sten og trærødder, så de har mange gemmesteder. Foretrækker ikke for kraftigt lys. Planter, som kan vokse under disse forhold, kunne være Anubias og Javabregner. Man bør også sørge for en rimelig cirkulation og iltrigt vand. Akvariet bør være udstyret med et tætsluttende dæksglas.
Opdræt
Opdaget af.   Narayan Rao, 1920
Kønsforskel Hunner er normalt kraftigere end hanner på samme alder, specielt når de er med æg.
Parringsleg Man ser jævnligt rognfede hunner, men deres yngleadfærd er ikke iagttaget.
Drægtighed Man kender intet til deres ynglebiologi.
Ynglebiologi Æglægger.
JFBConnect not enabled. Please enable.
Back to Top